ลองใช้ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะของ bpm’online

สตูดิโอ

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจอัจฉริยะและแพลตฟอร์มแบบ ต่ำรหัส

กลุ่ม CRM

ผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนสำหรับการตลาด การขาย และบริการที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์ม CRM อย่างใดอย่างหนึ่ง

การขาย

ระบบอัตโนมัติของฝ่ายขายเพื่อจัดการวงจรการขายที่สมบูรณ์แบบ จากการนำไปสู่การซ้ำของยอดขาย

การตลาด

ซอฟต์แวร์การตลาดแบบหลายช่องทางเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการสร้างความต้องการของสินค้า

การบริการ

เครื่องมือการบริการลูกค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า